Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 blev afholdt den 29. januar. Det godkendte budget og referat lægges op på hjemmesiden snarest.

Dokumenter
Regnskab 2022
DQAF regnskab 2022