Generalforsamling 2023

Jævnfør §19 i DKQHA’s vedtægter indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes på 1. sal i rytterstuen på Kumlegaard (lokalet foran sekretariatet) i forbindelse med DKQHA DM. Formålet med generalforsamlingen er, at bestyrelsen ønsker at ændre §20. Formålet med vedtægtsændringsforslaget er at give DKQHA mulighed for valgfrit at planlægge ordinær generalforsamling enten lørdag eller søndag. Derved kan vores nye initiativ, DKQHA medlemsfest, afholdes i umiddelbar forlængelse af ordinær generalforsamling om lørdagen.

Dokumenter

Indkaldelse med dagsorden
Referat