Beretning fra AQHA Convention

AQHA convention 2022 – beretning
Kære medlemmer. Den 23. februar til 1. marts havde jeg fornøjelsen af at repræsentere DKQHA og de danske medlemmer af AQHA ved AQHA’s årlige convention. AQHA convention 2022 var den 86. udgave af slagsen, og blev afholdt på South Point Hotel & Casino i Las Vegas, USA. I denne artikel vil jeg forsøge at give en udtømmende beskrivelse af convention. I første halvdel vil jeg fokusere på selve indholdet, hvilke emner der blev diskuteret, og hvilke beslutninger der blev taget i forbindelse med generalforsamlingsdelen af convention. I anden halvdel vil jeg lave en mere personlig rejseberetning, og beskrive indholdet af de sociale og seminar-relaterede aktiviteter. Jeg håber derved, at i medlemmer kan læse enten hele beretningen, eller kun den del af beretningen, som I finder interessant.

Husk desuden denne artikel, der beskriver hvad AQHA convention egentligt går ud på. Der var 745 deltagere ved dette års AQHA Convention. Fra Danmark deltog jeg, som DKQHA’s Appointed International Representative, mens Poul Haukrog Møller deltog i kraft af sin rolle som ”AQHA Director Emeritus”.

Del 1

Membership General Meeting
Membership General Meeting er en del af AQHA’s generalforsamling. Her er alle AQHA-medlemmer velkomne, og dagsorden minder meget om dagsorden til DKQHA’s generalforsamling, med emner så som kasserens præsentation af økonomi, formandens beretning og præsentationer fra forskellige udvalg. Der var omkring 600 medlemmer til stede her. Dagsorden til Membership General Meeting kan ses herunder. Dette afholdes to gange under convention. Ved del 1 præsenteres der ikke forslag eller stemmes. Del 1 fungerer som bestyrelsens mulighed for at berette om det år, der er gået, og lave særlige announcements. Under disse særlige announcements blev der bl.a. uddelt flotte trofæer til de AQHA affiliates, der fejrede jubilæum som godkendt affiliate.

Dagsorden til første del af generalforsamlingen

Mødet startede med en bøn v. AQHYA’s præsident, samt en præsentation og anerkendelse af AQHA’s sponsorer. Herefter afholdt Professional Rodeo Cowboys Associations CEO en velkomsttale. Næst på dagsorden var præsidenten, Norman Lubas, årsrapport. Præsidenten fremhævede følgende pointer:

 • Da Norman deltog i sit første bestyrelsesmøde i september 2017, blev der lavet en beregning, der viste, at hvis AQHA fortsatte i samme kurs, så ville foreningen løbe absolut tør for penge i 2021. Normanas tid som bestyrelsesmedlem og præsident har derfor været præget af hårde økonomiske valg samtidig med en voldsomt stigende inflation i USA, og ikke mindst en verdensomspændende pandemi.
 • I 2019 brød AQHA’s daværende IT-system sammen, og de blev tvunget til at skifte til det system vi bruger i dag, selvom det ikke var helt klar endnu. Det har været årsag til mange frustrationer både hos AQHA’s ansatte og medlemmer.
 • De sidste par år har der været dybe overvejelser omkring at flytte AQHA’s hovedkvarter fra Amarillo til Fort Worth, men i 2021 blev det endeligt besluttet at holde AQHA i Amarillo.
 • Til sommer lanceres første beta-version af ”MyAQHA”, som er AQHA’s fremtidige software. Vi fik vist en demo til Convention, og det bliver ganske banebrydende, når dette er klar til at blive implementeret. Et superoverskueligt ”dashboard”, hvor man let kan få overblik over egne medlemskaber, heste og regninger, og hvor man løbe kan følgende med i, hvor langt i processen ens registrering, ejerskift, medlemskab osv. er.
 • Han fremhævede besøget i Danmark som et af højdepunkterne i 2021, og roste det arbejde vi laver i Danmark, samt hvor inspirerende det er, at unge bestyrelsesmedlemmer driver en affiliate så godt.
 • I 2019 var gennemsnitventetiden på telefonopkald til AQHA på 40 min. Nu er den kun 2 minutter og 15 sekunder.

Beretningen fra Excecutive Vice President og CFO fremhævede bl.a. at der i 2021 var medlemsvækst i AQHA for første gang i 13 år, at der i 2021 var en stigning i 6% på nye registreringer af heste, af AQHA’s egenkapital er 56 mio. dollars og at AQHA i 2021 havde et afkast på deres investeringer på 3,5 mio. dollars.

Mellem del 1 og del 2 af generalforsamlingen bliver alle indkomne regelbogsændringsforslag diskuteret i relevante udvalg (kaldet committees). Ofte diskuteres et forslag i mere end ét udvalg. De forskellige udvalg består af typisk af 30-40 AQHA-medlemmer, med interesse og viden i netop udvalgets område. I udvalget er der en person, der har rollen ”committee chairman”, og som er ansvarlig for at afvikle udvalgsmøder i god orden og ifølge dagsorden. Hvert udvalg diskuterer de indkomne forslag nøje, og stemmer om, hvor vidt de mener at forslaget skal godkendes eller afvises.

Til del 2 af generalforsamlingsmødet præsenterer hver committee chairman, hvad udvalget har besluttet at anbefale, i forhold til hver enkelt regelbogsændringsforslag. Herefter stemmer alle tilstedeværende AQHA-medlemmer, om de er enige i udvalgets anbefaling. I langt de fleste tilfælde er medlemmerne enige i udvalgets anbefaling. I de tilfælde bliver regelbogsændringsforslaget godkendt, og sendes videre til executive committee (bestyrelsen), som sørger for at regelbogsændringen føres ud i livet. Som udgangspunkt bliver regelbogsændringen tilføjet i næste års regelbog, men hvis de er mere komplekse at implementere, kan der sommetider gå et par år, før regelbogsændringen er klar til at blive implementeret. Til dette års convention var der faktisk kun ét af de mange forslag, hvor medlemmerne på generalforsamlingen stemte imod udvalgets anbefalinger. Det var i forhold til et regelbogsændringsforslag om at tillade vallakker med ”excesive white” at deltage i performance halter-klasser. Heste med for meget hvid må nemlig normalt ikke konkurrere i halter, fordi mange hvide aftegninger er uønskede i en Quarter. Udvalget havde anbefalet at tillade dette, men et medlem rejste sig op og gik til mikrofonen og talte imod dette forslag, fordi han mener at vi skal holde fast i Quarterhestens værdier og fundament – at en Quarterhest er ensfarvet. Flere medlemmer gik til mikrofonen og talte hhv. for og imod forslaget, og ved afstemningen stemte et stort flertal af medlemmerne imod at tillade vallakker med ”excesive white” i performance halter.

Her kan du se, hvordan processen omkring regelbogsændringer foregår.

De mest spændende og relevante regelbogsændringer (for os i Danmark), der blev diskuteret var følgende:

 • 5-paneltest udvides til 6-paneltest. Fremover kommer MYHM (der giver sygdommen IMM), til at være inkluderet i paneltesten. Heste, der allerede er 5-paneltestede kan frivilligt blive testet for MYHM, men det er ikke et krav. Heste født i 2023 og fremover vil altså blive 6-paneltestede i stedet for 5-paneltest.
 • I internationale affiliates (undtaget Canada), bliver det tilladt at ride almindelige youth-klasser på en hest man ikke ejer eller leaser. Dette regelbogsændringsforslag havde jeg selv indsendt, og fik lov at forsvare og forklare i International committee og Youth committee. Desuden skulle show committee tage stilling til forslaget. Forslaget blev godkendt i alle tre committees og efterfølgende af medlemmerne. Det vides endnu ikke hvornår dette bliver implementeret.
 • Forslaget om at lade amateur-ryttere give lektioner til nybegyndere blev afvist, men der blev nedsat en taskforce, der skal arbejde videre med problemstillingen med for få trænere, og at helt nye ryttere i westernsporten har svært ved at finde intro-trænere, fordi de etablerede trænere allerede har ryttere nok at undervise.
 • Der bliver nedsat en taskforce, der skal undersøge hvordan drug-testing kan implementeres ved internationale AQHA-shows.
 • Under ganske særlige omstændigheder, kan der afholdes AQHA-godkendte shows virtuelt. I helt særlige situationer, hvor et stævne allerede er planlagt, og det er umuligt for dommere at indrejse i landet og umuligt at finde en anden dommer, kan AQHA godkende at dommeren dømmer stævnet virtuelt. Der er dog en del krav for dette, bl.a. at der skal være et professionelt videohold, der filmer rytterne til stævnet, og at der hyres en sekundær dommer, der kan tage over, hvis dommer 1 får tekniske problemer.
 • Lige nu erklæres en registreret Quarter automatisk død når den fylder 25, og man skal årligt indsende en erklæring til AQHA, hvis man ejer en hest på 25 år eller derover. Denne aldersgrænse hæves nu til 30 år.

I slutningen af del 2 af generalforsamlingsmødet blev den nye præsident indsat, og et nyt bestyrelsesmedlem blev valgt. AQHA’s præsident i 2022 er Dr. Scott Myers. AQHA’s bestyrelse i 2022 ses på billedet herunder. Du kan læse om de enkelte bestyrelsesmedlemmer her.

AQHA’s bestyrelse 2022. Fra venstre mod højre: Jeff Tebow, Kenneth Banks, Dr. Scott Myers, Jim Hunt og Jim Brinkman

Del 2 – rejseberetning

Onsdag/torsdag
Turen gik fra Bergen, hvor jeg lige nu er på udveksling, til Amsterdam, videre til Atlanta og til sidst ankomst i Las Vegas. Flyrejsen varede 19,5 time og gik ganske problemfrit. USA kræver blot en frisk coronatest inden man indrejser. Tidsforskellen mellem Skandinavien og Las Vegas er 9 timer. Jeg ankom til South Point Hotel & Casino sent om aftenen. Hotellet ligger lidt i udkanten af Las Vegas og har ganske imponerende faciliteter: 21 restauranter, stort hestesportscenter, bowlinghal, swimmingpool, konferencecenter og naturligvis et enormt casino-område. Torsdag fik jeg registreret min ankomst og udleveret convention-materialer. I receptionen mødte jeg AQHA’s præsident, der arrangerede en middag mellem mig og et andet ungt AQHA-medlem, Ann Elizabeth Tebow, der også laver frivilligt arbejde i AQHA-regi. Inden middagen havde jeg et par timer til at opleve Las Vegas centrum på egen hånd. En helt overvældende oplevelse – Las Vegas er fuldstændigt som på film! Jeg spiste aftensmad på en mexikansk restaurant på hotellet med Ann Elizabeth Tebow og Elizabeth Ellis. Ann Elizabeth er medlem af Youth Committee og desuden har deltaget i AQHA Youth World Cup, ligesom jeg. Elizabeth Ellis har tidligere været ansat i AQHA Foundation, men arbejder nu i NRCHA. Begge har været i AQHYA’s bestyrelse, da de var youth-medlemmer. En super hyggelig aften, dejligt at møde nye venner, der har samme interesse i foreningsarbejde som jeg selv har.

Fredag
Fredag startede det egentlige program. Fra morgenstunden deltog jeg og Poul Møller i ”Affiliates in motion rally”, der skulle have været et 5-timers seminar i foreningsdrift – bl.a. hvordan man afholder gode og effektive møder, hvordan man uddanner og træner nye bestyrelsesmedlemmer og økonomistyring. Desværre var den hovedansvarlige taler ved seminaret forsinket, da der grundet frost og is i Texas var mange aflyste fly. Derfor var det kun muligt at gennemføre den første halvanden time af programmet. Resten af seminaret vil foregå virtuelt til april eller maj. Resten af fredag gik med sociale events. Convention starter med mange sociale aktiviteter, for at etablere gode netværk og forbindelser, inden de store beslutninger skal træffes. Først var der ”Mix & mingle” ved poolen. Her fik jeg et glædeligt gensyn med AQHA’s præsidents kone, Lorraine Luba, mødte Norman og Lorraines sønner og svigerdøtre, samt flere af AQHA’s bestyrelsesmedlemmer.

Billede af mig og AQHA’s præsidents kone, Lorraine Luba, som jeg kender ganske godt efter deres besøg i Danmark i december.

Hernæst var der ”International Reception”, hvor alle internationale AQHA-medlemmer deltog og kunne mingle med hinanden. Samtidig med denne reception blev der afholdt ”AQHA Foundation Reception”. Jeg nåede kort forbi denne reception også, hvor jeg fik mødt flere ledende medarbejdere i AQHA Foundation. AQHA Foundation har nemlig en lederuddannelse med tilhørende scholarship, kaldet AQHLead, til talentfulde unge i alderen 19-35, der er involveret i AQHA-relateret frivilligt arbejde. Dette program planlægger jeg at søge i næste ansøgningsrunde, og havde derfor på forhånd mailet med de medarbejdere hos AQHA, der er involveret i dette program. Dagens sidste arrangement var ”President’s reception”. Der var omkring 600 deltagere til denne reception, og igen var AQHA’s præsident virkeligt sød til at introducere mig til mange spændende mennesker, herunder AQHA’s CEO og vicepræsident. Da denne reception sluttede klokken 19, blev jeg inviteret med middag af Jeff Tebow og hans familie, samt et par af deres venner. Jeff Tebow sidder i AQHA’s bestyrelse og skal være AQHA’s præsident om fire år.

Lørdag
Fra morgenstunden blev afholdt første del af generalforsamlingen, som er beskrevet i del 1 af min beretning. Udover de ovennævnte punkter, blev den prestigefyldte titel ”Merle Wood Humanitarian Award 2021” tildelt til Nancy Cahill. Denne pris gives til en person, der har gjort en særlig stor indsats for børn og unge med interesse i AQHA. Læs mere om denne award og Nancy Cahill her.

Herefter blev der afholdt ”AQHA Convention Reception”, som jeg dog ikke deltog i, da jeg skulle forberede min præsentation af regelbogsændringsforslag.

Efter frokost startede alle committee-møderne. Jeg sidder i International Committee. Undervejs tog jeg dog forbi mødet i Youth Committee i en halv time, hvor jeg præsenterede mit regelbogsændringsforslag, om at youth-ryttere ikke behøver at eje eller lease hesten i L3 Youth-klasser, og svarede på spørgsmål om mit forslag. Du kan læse min præsentation her.

Dagsorden til mødet i International Committee bliver udleveret som en helt bog

Herefter deltog jeg i ”AQHYA Young Alumni Reception”. Den primære målgruppe for denne reception, er medlemmer i aldersgruppen 19-35, der har været aktive i AQHA som youth-medlemmer. Et virkeligt fint arrangement, hvor jeg mødte mange nye jævnaldrende bekendtskaber, men også gik et gensyn med ryttere, jeg kender fra Youth World Cup i 2016, hvor jeg deltog.Til dette arrangement mødte jeg også Miss Rodeo America, Hailey Frederiksen. Hun har faktisk danske rødder! Man kan læse om Miss Rodeo America her.

Her er jeg fotograferet med Miss Rodeo America

Lørdagen sluttede af med en middag med Poul Møller.

Søndag
Søndag fortsatte møderne i de forskellige committees. Omkring klokken 12 var vi færdige med dagsorden i International Committee, og jeg brugte eftermiddagen på at indhente noget studielæsning. Om aftenen var det tid til den store gallamiddag, ”AQHA Breeders Banquet”. En aften med en formel dresscode, udsøgt mad og et spændende program, hvor særligt dygtige Quarter-horse-avlere blev anerkendt for deres arbejde. Hele arrangementet blev filmet, og kan ses her. Det var virkeligt rørende at opleve de dybe rødder, som denne race har i USA. Der blev bl.a. anerkendt personer, der har avlet Quarter Horses i mere end 75 år! Jeg sad til bords med DQHA’s præsident, Stephan Göb.

Efter gallamiddagen blev jeg inviteret op i AQHA’s præsidents private lounge med resten af bestyrelsen og deres familiemedlemmer, AQHA’s øverste ledelse i form af CEO og CFO og få udvalgte AQHA Directors. Her var en uformel fejring af, at dette års convention lakkede mod enden, med drinks og sludder. Jeg følte mig enormt heldig og beæret over, at blive inviteret med til dette!

Mandag
Mandag blev anden del af generalforsamlingen afholdt, som beskrevet i del 1 af min beretning. Når en ny formand bliver indsat, afholder han en tale, hvor han bl.a. adresserer de største udfordringer, som AQHA står overfor lige nu. AQHA’s nye præsident Dr. Scott Myers fortalte, at gennemsnitsalderen blandt AQHA-medlemmer lige nu er 64 år, og at AQHA’s største udfordring i 2022 bliver at rekruttere nye medlemmer til racen og sporten, samt at engagere unge medlemmer i foreningsdrift og frivilligt arbejde. Særligt har AQHA svært ved at rekruttere nye youth-medlemmer, samt ved at fastholde medlemmer i alderen 19-35 år. Mødet sluttede om eftermiddagen. Om aftenen tog jeg ind til Vegas centrum med Ann Elizabeth og oplevede lidt mere af byen. Meget tidligt tirsdag morgen rejste jeg fra Vegas via Atlanta og Amsterdam og tilbage til Bergen. Herefter brugte jeg en uge i sengen, med en influenza, som jeg tog med hjem fra USA 🙂 Heldigvis ikke corona.

Blandede billeder

Et billede af mig foran nogle af de hundredevis af enarmede tyveknægte, der findes rundt omkring på hotellet.
Et billede fra flyveren af Nevadas imponerende ørkenlandskab.
Alle convention-deltagere bærer navneskilt under hele arrangementet. Dette skilt fungerer som adgangsbillet til møder og lokaler. Og så er det bare utroligt smart, når man som jeg, er rigtig dårlig til at huske navne!
Her er jeg fotograferet inde på det gigantiske hotel i centrum, “The Venetian”. Og ja, billedet er taget indendørs, men de har udsmykket det med en falsk himmel. De har simpelthen bygget en gigantisk replika af Venedigs kanaler og gader indendørs! Og man kan betale for at blive sejlet rundt i gondoler inde på dette hotel. Næsten helt absurd.