Division Guide

Open: Alle ryttere må starte denne division, dvs. amateur, youth og professionelle.
Hestene er delt op i Junior og Senior (under 6 år gammel eller 6 år og ældre). Derudover er der open level 1 (Green klasser), hvor heste i alle aldre må deltage, indtil de udklasses jv. ovenstående tabel.

Amateur: Ryttere, der pr. 1. januar er 19 år eller ældre, og som ikke tjener på at undervise og/eller rider heste for andre, eller på anden vis bliver sponsoreret, må starte disse klasser.
Det kræver amateur licens.

Select Amateur: Samme regler er gældende som for amateur, men denne division er åben for alle ryttere der er fyldt 50 år.

Lev. 1 Amateur (Novice amateur): Samme regler er gældende som for amateur. Rytteren udklasses jv. ovenstående tabel. Kræver novice amateur license fra AQHA.

Youth: Åben for alle ryttere til og med det år de fylder 19 år. 

Lev. 1 Youth (Novice Youth): Samme regler er gældende som for youth. Rytteren udklasses jv. ovenstående tabel. 

OBS: Alle ryttere (både inden- og udenfor AQHA regi) der driver forretning omkring undervisning, træning/showing af heste, eller på anden vis har indkomst som følge heraf, samt ryttere der modtager alle former for sponsorater, betegnes som professionelle. Dette er også gældende for youth ryttere, hvis de i deres youth år har (både inden- og udenfor AQHA regi) drevet forretning omkring undervisning, træning/showing af heste, eller på anden vis har haft indkomst som følge heraf, betegnes de også som professionelle, og kan som følge heraf ikke opnå Amateur status ved deres 19. år. Hvis man ønsker at generhverve sin Amateur status, skal alt forretning og sponsorat ophøre i 3 år, derefter kan man ansøge om amateur status. Det er tilladt at modtage sponsorater til national teams, både Youth og Amateur. Læs mere om disse regler i AQHA-regelbogens paragraf SHW.225