FAQ om avlspolitik

Der kommer en del spørgsmål omkring vores avlspolitik. Dette er helt forståeligt, og vi har derfor lavet denne sektion. Vi vil her løbende ligge de spørgsmål ind som vi får, samt svarene til disse. Hvis man ikke kan finde svaret på sit spørgsmål her, så kan man altid kontakte DKQHA’s avlsleder og få hjælp.

Generelle spørgsmål

Skal en hest have en 5-paneltest for at kunne deltage i et avlsskue?
Det er ikke nødvendigt. Resultatet af en sådan test kan tilføjes avlsbogen efterfølgende.

Hvilket tøj skal der bæres til et avlsskue?
Du skal bære hat, støvler, skjorte og lignende. Det som AQHA-regel bogen i forvejen beskriver at man skal bære til et show. Du skal dog ikke bære en masse bling og lignende, da det fjerner fokus fra hesten.

Hvad skal hestene gennemføre i forbindelse med Linear Description evalueringen?
Der bliver lagt en mønstringstrekant ud hvor hvert ben er omkring 15 m langt.
Evalueringen foregår på sandbund. Dommerne kan dog bede en fremviser om at vise hesten på fastere bund.
Hesten starter med at gå bort fra dommerne, så de ser den bagfra, derefter fra siden og til sidst fra fronten.
Der gennemføres en trekant i walk, en i jog og måske også en i lope.
Føl slippes nogle gange løs for at lope, mens voksne heste longeres.
Føl fremvises altid i følge med moderen.

Hvor lang tid tager en evaluering?
En evaluering tager i gennemsnitlig 10-12 minutter per hest.

Hvordan forventes de deltagende heste klargjort til evalueringen?
Dommerne ønsker IKKE shinede halter klargjorte heste med flettede maner og hovsort, da det fjerner fokus fra hestens komposition og bevægelsesmønster.
Dommerne er glade for at se (gerne rene) heste, som er så velopdragne som muligt, gerne uden sko, men man skal selvfølgelig ikke tage skoene af sine rideheste for at deltage.

Spørgsmål omkring paragraffer

Afsnit 6.1.1.
Spørgsmål:
Er det rigtigt, at heste maksimalt kan vurderes 2 gange i deres liv?
Svar:
Ja, det er det. Man kan fremstille sin hest til eksteriørbedømmelsen én gang som føl, og senere én gang som voksen. Den voksne hest skal minimum være 3 år ved anden fremstilling, men det anbefales i de fleste tilfælde, at den voksne hest er 4-5 år ved anden fremstilling. Præstationsøvelsen kan derimod laves to gange, men dog på samme dag. Vælger man at gennemføre et andet forsøg på præstationsøvelsen, er resultatet af det andet forsøg bindende.

Afsnit 8.1.3.
Spørgsmål:
Hvad menes der med “hesteholder” i dette afsnit?
Svar:
Med dette menes hestens opstaldningssted, som jo kan være forskellig fra ejerens adresse. Informationen skal medvirke til at kunne følge hestens geografiske bevægelser.

Afsnit 8.1.6.
Spørgsmål:
Hvordan håndterer man “sidste bedækningsdato for moderen”, hvis det er en voksen hest som fremstilles til bedømmelse?
Svar:
Denne dato er kun relevant for fremstillede føl. Punktet er ikke relevant for voksne fremstillede heste.

Afsnit 8.1.13.
Spørgsmål:
Hvordan forholder man sig til at fremskaffe UELN numre tre generationer tilbage, når de relevante heste har levet i USA, hvor UELN ikke anvendes?
Svar:
Det er ikke nødvendigt. Faderen til den registrerede hest i den danske avlsbog får i forbindelse med avlsgodkendelsen indenfor EU udstedt et UELN nummer. Anden og tredje generation bagud i stamtavlen skal ikke kunne fremvise et UELN. Det er nok at henvise til AQHA Certificate of Registration.

Afsnit 15.8.4.
Spørgsmål:
Hvad betyder det, hvis ingen af eksteriørbedømmerne er godkendt AQHA dommer?
Svar:
I så fald må man supplere med 1 AQHA godkendt dommer under præstationsprøverne, som så bedømmes af 1 eksteriørbedømmer og 1 AQHA godkendt dommer.

Afsnit 20.1.
Spørgsmål:
Hvad menes der med “et anerkendt avlsforbund”?
Svar:
Et avlsforbund anerkendt af EU/de nationale myndigheder. Begrebet er under præcisering i 2019.