Quality Sample Program

Hvad er QSP?

QSP står for ”quality sample program”. Det er en fond under det amerikanske landbrugsministerium (US Department of Agriculture/USDA). Dens formål er at fremme den amerikanske gen-”pool” uden for USA hos landsbrugsdyr – altså herunder heste. Med fondsmidlerne kan man importere frostsæd fra amerikanske avlsdyr, hvorved amerikanske blodlinjer kan udbredes oversøisk. QSP tildeles til et avlsforbund, som køber og importerer den ønskede sæd. Avlsforeningen distribuerer herefter sæden til avlerne. Det konkrete mål for DKQHA og Danmark var at fremme den danske avl indenfor pleasure/hunter/trail/all-around, da der kun var ganske få danske avlshingste til rådighed for denne type hopper. Derfor er håbet at så mange QSP-afkom som muligt bliver i Danmark og indgår i show og/eller avl på sigt.

Hvad var Danmarks rolle i QSP-programmet?
Efter halvandet års forberedelse og ansøgning, i samarbejde med AQHA’s internationale afdeling, blev DKQHA i juni 2021 tildelt 67.500$ (omkring 435.000 DKK) i funding. DKQHA fik dispensation til at bruge pengene over to avlssæsoner, i stedet for én, som er udgangspunktet. DKQHA tilbød gratis frostsæd fra i alt 10 amerikanske quarterhingste (5 forskellige hver sæson). I alt 28 hopper deltog i programmet, og der kom 19 levende føl til verden (samt 2 dødfødte) i år 2023 og 2024. Alle afkom er blevet indbetalt i det danske futurity (DQAF). Udgifter til inseminering og løbende dyrlægeudgifter stod hoppeejer selv for, men sæden var altså ganske gratis, og havde en værdi mellem 12.000-20.000 DKK.

I december 2021 afholdt DKQHA et endags-seminar m. PhD-studerende på Texas A&M University, Rafael Martinez. Seminaret indeholdt en dybdegående teorilektion om reproduktions, hoppens reproduktive organer, frostsæd, fodring af drægtig hoppe og meget andet. Teorien blev efterfulgt af en praktisk demonstration, hvor Rafael scannede forskellige hopper, bl.a. for at vise anatomien i livmoderen.

Der lå rigtig mange frivillige arbejdstimer bag dette projekt, og vi er super stolte af at have været en del af Quality Sample Program. En særlig tak til vores to reproduktionsdyrlæger, Kiwa Riis-Olsen og Laura Rønnow! QSP-afkommene er noget helt særligt, og vi glæder os til at følge deres opvækst og fremtid.