Quality Sample Program

Hvad er QSP?

QSP står for ”quality sample program”. Det er en fond under det amerikanske landbrugsministerium (US Department of Agriculture/USDA). Dens formål er at fremme den amerikanske gen-”pool” uden for USA hos landsbrugsdyr – altså herunder heste. Med fondsmidlerne kan man importere frostsæd fra amerikanske avlsdyr, hvorved amerikanske blodlinjer kan udbredes oversøisk. QSP tildeles til et avlsforbund, som køber og importerer den ønskede sæd. Avlsforeningen distribuerer herefter sæden til avlerne.

Hvad er Danmarks rolle i QSP-programmet?

I oktober 2020 søgte DKQHA, med hjælp fra AQHA’s internationale afdeling, en fond hos US Department of Agriculture. I slutningen af juni 2021 besluttede USDA at tildele DKQHA knap en halv million kroner fra denne QSP-fond! Helt præcist 70,500 $ (eller 441.000 kr.) Heraf skal 3000 $ bruges på transport af sæden, mens de resterende 67.500 $ kan bruges på indkøb af frostsæd. Og denne frostsæd kan DKQHA-medlemmer søge om. Her er altså muligheden for ganske gratis sæd fra topkvalitets avlshingste fra USA! Ejer du en registreret Quarter horse hoppe, som du drømmer om at sætte i fol, så er dette altså en helt unik chance, for at modtage ganske gratis sæd af DKQHA. Halvdelen af fondsmidlerne er allerede brugt her i 2022, mens den resterende del af pengene skal bruges på at indkøbe sæd til inseminering af hopper i foråret 2023.

Hvilke og hvor mange hopper kan modtage sæd fra QSP-programmet?

Det eneste krav til hoppen er, at den er registreret hos AQHA. I alt kommer 25-30 hopper til at blive insemineret med sæd fra dette program.

Hvilke hingste kan man vælge?

DKQHA’s QSP-udvalg udvælger hvilke hingste, der skal indgå i programmet. Der vælges 3-7 forskellige hingste. Da vi indledte ansøgningsprocessen var vores mål, at søge en bred type af hingste, der kunne gavne alle avlstyper i Danmark. I forbindelse med ansøgningen stod det imidlertid klart, at det ikke var muligt. I ansøgningen til USDA skulle DKQHA’s bestyrelse lave en markedsanalyse af den danske Quarter Horse population, og udpege den type Quarter Horse, der havde størst behov for tilførsel af nye blodlinjer fra USA. Formålet med programmet er nemlig, at udvælge én specifik avlslinje, der har brug for økonomiske midler, for at udvikle sig. I tilfælde af, at vi ikke havde været specifikke i vores ansøgning, ville ansøgningen opfattes som useriøst, og vi ville ikke modtage fundingen. Det var altså enten at udvælge en retning, eller slet ikke at søge fonden. I Danmark avles primært to typer af Quarter heste: reining/ranch og pleasure/equitation. I Danmark er der aktuelt en god håndfuld talentfulde og anerkendte reining-hingste. Man har som dansk avler af reiningheste gode muligheder for at vælge en dansk hingst af høj kvalitet. Blandt pleasure/equitation-linjerne er der blot et par enkelte alvshingste i Danmark, og selvom disse er meget talentfulde og lovende, så er de stadig unge. Derfor vurderede bestyrelsen, at det største behov er hos pleasure/equitation-avlen. De hingste, der bliver stillet til rådighed i QSP-projektet kommer altså til at være med pleasure og equitation blodlinjer. Selvom vi selvfølgelig enormt gerne ville stille sæd til rådighed for alle danske avlere, så er det desværre ikke muligt med denne type funding – vi håber på jeres forståelse herfor. Vi arbejder på andre tiltag, der kan tilgodese andre avlsområder.

Hvornår foregår det?

Sæden skal som udgangspunkt bruges i avlssæsonen 2023. Sæden ankommer altså til Danmark i starten af 2023 og hopperne kan insemineres i løbet af foråret 2023.

Hvornår og hvordan kan man ansøge?

Sidste ansøgningsrunde er slut, og det er ikke længere muligt at søge sæd fra QSP·

Hvad koster det?

Dette fantastiske program giver os muligheden for at købe og importere sæden ganske gratis. Der kommer dog stadig til at være enkelte udgifter for hoppeejeren. Hoppeejer betaler for transport af sæden fra Tyskland til Danmark. Hoppeejeren skal betale for dyrlægeomkostninger i forbindelse med insemination, herunder eventuelle omkostninger til opbevaring af sæden hos dyrlægen fra sæden ankommer til Danmark, og til den skal bruges. Desuden betaler hoppeejer for alle udgifter i forbindelse med hoppens graviditet. Du kan se de konkrete dyrlægeudgifter i undermenuen “ansøgning”.

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål til QSP-programmet? Send os gerne en mail på kontakt@dkqha.dk!