Competition horse register

Tidligere har det været muligt at benytte “competition horse register”-mærkatet, når man skulle over grænsen med sin Quarter hest. Det er desværre ikke længere proceduren hos Fødevarestyrelsen og kredsdyrlægerne. Skal du bestille kredsdyrlæge skal du i øjeblikket bestille som “ikke-registreret hest”. DKQHA arbejder dog hårdt på at ændre denne proces, og har pr. juli 2020 ansøgt Fødevarestyrelsen om anerkendelse af Quarteren og Danish Quarter Horse Association som avlsforbund. Vi forventer derfor indenfor en overskuelig tidshorisont, at vores medlemmer igen kan bestille kredsdyrlæge til deres quarter som en “registreret hest”.