DQHA mister deres AQHA affiliate-status

For få timer siden har AQHA annonceret at DQHA (Deutsche Quarter Horse Association) pr. 15. februar 2020 ikke længere er en anerkendt AQHA affiliate. Det betyder konkret at:

  • DQHA ikke kan modtage økonomisk støtte fra AQHA
  • DQHA ikke kan afholde AQHA-godkendte shows
  • Bruge AQHA logos og markedsføring

Dette er kulminationen på en konflikt mellem AQHA og DQHA, der har stået på i et par år. AQHA uddyber deres beslutning i denne artikel: https://www.aqha.com/-/dqha-affiliate-agreement-not-renewed-by-aqha?redirect=%2F

Vi ved på nuværende tidspunkt ikke mere om situationen, eller hvad det vil komme til at betyde for westernsporten i Danmark og Europa, samt hvordan vores medlemmer vil komme til at mærke denne ændring. Vi vil naturligvis holde jer opdaterede på denne situation.

OBS. Nedenstående tekst er frit oversat fra AQHA’s officielle statement fremsat her: https://www.aqha.com/-/dqha-affiliate-agreement-not-renewed-by-aqha?redirect=%2F
Dette er altså ikke en original tekst, men en oversættelse af AQHA’s officielle udtalelse, oversat efter bedste evne af DKQHA’s bestyrelse. Der tages derfor forbehold for sproglige fejl/misforståelser.

Den 15. februar annoncerede AQHA, at de har ophævet deres samarbejde med DQHA, og ikke vil forny deres affiliate agreement (en kontrakt, som hvert år i januar underskrives af hver affiliates præsident og af AQHA, hvor man forpligter sig til at leve op til forskellige forhold, red.)

AQHA internationale affiliates skal underskrive og rette sig efter en affiliate agreement med AQHA. Med denne aftale forpligter internationale affinilates sig til at efterleve og indføre AQHA’s idegrundlag og politiske målsætninger, herunder at opretholde racens integritet og hestevelfærden. Som indehaver af studbook of origin (den oprindelige stambog) har AQHA succesfuldt beskyttet data, der er relateret til registrering, ejerskab og medlemskabsdokumenter for millioner af amerikanske quarter heste og hundredetusindevis af AQHA-medlemmer igennem årtier. AQHA’s ansvar i forhold til at beskytte både heste- og medlemsdata er blevet endnu vigtigere i takt med at ny data-lovgivning (GDPR) er trådt i kraft de seneste år.

I 2019 engagerede DQHA sig i en uautoriseret indhentning af genetisk data fra AQHA for omkring 600 registrerede heste. AQHA tilbød – som en partner i god tro – muligheden for at indgå i en data-delings-aftale med tilbagevirkende kraft. I denne data-delings-aftale skulle AQHA og DQHA aftale at bruge godkendte data og beskytte dem, samt sørge for at DQHA kunne rette op på et brud med deres kontraktmæssige forpligtelser som en AQHA affiliate. En data-delings-aftale beskriver i hovedtræk den pågældende affiliates godkendte brug af AQHA’s data, datalovgivningen i det pågældende land og affiliatens forpligtelse til at opbevare data på en ordentlig måde. AQHA’s mål med at tilbyde DQHA muligheden for en data-delings-aftale med tilbagevirkende kraft, var at beskytte data, samt at opretholde et mangeårigt samarbejde med DQHA.

Imidlertid, til trods for at AQHA forlængede fristen for at underskrive data-delings-aftalen flere gange, og til trods for at DQHA underskrev et ”statement of intent” (hensigtserklæring, red.) den 31. januar, der bl.a. inkluderede at de ville effektuere data-delings-aftalen senest den 14. februar, afslog DQHA i sidste ende at underskrive data-delings-aftalen. Derved har DQHA undladt at binde sig til en hensigtsmæssig brug og beskyttelse af data, og forbliver dermed i strid med deres forpligtelser overfor AQHA. Derfor er de ikke længere anerkendt som en godkendt AQHA affiliate. Uden en affiliate agreement kan DQHA ikke længere modtage fordele fra AQHA, hvilket inkluderer godkendelsen af AQHA shows, brugen af AQHA’s logoer og varetegn, samt alle former for økonomisk støtte, som normalt er tilgængelig for AQHA affiliates.

”Vi er kede af det og skuffede over at DQHA’s bestyrelsesmedlemmer besluttede sig for, at de ikke ønskede at fortsætte DQHA’s relation med AQHA”, siger Craig Huffhines, AQHA excecutive vice president. ”Vi mener ikke, at dette er på linje med ønsket fra størstedelen af AQHA-medlemmerne i Tyskland, der laver forretninger med DQHA. AQHA forbliver fuldstændigt forpligtede overfor deres mission om at optage og beskytte racen, American Quarter Horse, samt at støtte vores EU affiliates og AQHA medlemmer, ejere og avlere i Europa og resten af verden. AQHA vil stræbe efter forretningsmuligheder, der kan genvinde og beskytte de data, der tilhører AQHA og deres medlemmer, og som imod lovgivningen blev indhentet af DQHA. AQHA vil aktivt lede efter nye muligheder, for at kunne bakke op om deres medlemmer i Tyskland, herunder muligheden for at finde en ny affiliate organisation eller at genoprette forbindelsen til DQHA, i tilfælde af at bestyrelsen ændrer deres beslutning, eller at medlemmerne beslutte at vælge en ny bestyrelse.”

Ved spørgsmål vedrørende AQHA internationale affiliates, kontakt venligst internation@aqha.org.