Ledige bestyrelsesposter

Søndag den 29/1 afholder DKQHA ordinær generalforsamling. Der er to ledige bestyrelsesposter, der skal besættes. Desuden er der en ledig plads som DQAF Futurity Manager. Send meget gerne en mail til kontakt@dkqha.dk, hvis du overvejer at stille op til en af posterne eller har spørgsmål, så vi har et overblik over generalforsamlingen.

 • Bestyrelsesmedlem: Du vælges for en 2-årig periode. Du deltager i de 4-5 årlige bestyrelsesmøder, og deltager i de udvalg og aktiviteter du har lyst til. Der er ikke et krav til, hvor meget du skal involvere dig i, men det er naturligvis forventet at man har lyst til at bidrage med planlægningen og/eller afholdelsen af DKQHA’s forskellige aktiviteter. Vi ønsker en bred diversitet i bestyrelsen, så det er ikke et krav at du fx er konkurrencerytter eller har været i sporten i mange år.
 • Suppleant: Du vælges for en 2-årig periode. Som suppleant deltager du i bestyrelsesmøder og kan deltage i de udvalg og aktiviteter, du interesserer dig for. Det er en super god måde at blive klogere på foreningen og snuse til bestyrelsesarbejdet.
 • Enten det nyvalgte bestyrelsesmedlem eller den nyvalgte suppleant skal desuden udfylde rollen som kasserer. Som kasserer i DKQHA har du overblikket over foreningens økonomi og konti. Når folk køber nyt medlemskab eller fornyer deres medlemskab, så sender du dem et medlemskort og et velkomstbrev. I løbet af året betaler du løbende de regninger der kommer, opkræver betalinger og sørger for at budgettet bliver overholdt. På de 4-5 årlige bestyrelsesmøder, giver du resten af bestyrelsen en kort status på de økonomiske forhold. Ved årets afslutning laver du årsregnskab, der godkendes af vores revisor. På generalforsamlingen skal du præsentere regnskab og budget. DKQHA har en relativt lille økonomi, og du behøver ikke nogen særlig uddannelse, for at varetage opgaven. Så længe du har en god forståelse for tal, kan resten læres hen ad vejen, og vores nuværende kasserer sørger for at sætte dig godt ind i opgaven. Desuden er du almindeligt bestyrelsesmedlem i foreningen, og i det omfang du har tid, kan du involvere dig i andre initiativer, fx planlægning af DM eller afholdelse af youth camp, men det er altså ganske frivilligt.
  Man kan forvente følgende tidsforbrug på opgaven:
  – 1-2 timer månedligt på at opdatere regnskabsprogrammet, vedligeholde bilag og håndtere nye medlemmer
  – 3-5 timer omkring generalforsamlingen
  – 10 timer omkring DKQHA DM
  – 5-10 timer ved årets afslutning
 • DQAF Futurity- og Maturity-manager: Du vælges for en 4-årig periode. Som DQAF manager er du den primære ansvarlige for DKQHA’s futurity- og maturity-aktiviteter. Da DQAF er etableret og velfungerende, er der ikke et stort arbejde forbundet med posten. Du skal tage imod indbetalinger i løbet af året, udregne pengepræmier omkring DM og bidrage til at markedsføre DQAF. På generalforsamlingen skal du give en status på DQAF, og med hjælp fra kasseren skal du præsentere DQAF’s regnskab og budget. DQAF Manager er ikke en bestyrelsespost, men det er tilladt at stille op både til bestyrelsen og til manager-posten.