Generalforsamling 2020

OBS. Ekstraordinær generalforsamling aflyses grundet COVID-19. Den vil blive afholdt på et senere tidspunkt i stedet.

Ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2020

DKQHA indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2020 kl. 11. Den afholdes i rytterstuen på Kumlegården, Kumlehusvej 2, 4000 Roskilde. Grundet situationen mellem DQHA og AQHA, og efter grundig dialog med AQHA, ser vi os nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Herpå foreslår bestyrelsen et par ændringer i vedtægterne og avlsdokumentet. Vi byder vores medlemmer på te og kaffe. Find relevanter dokumenter herunder:

Ordinær generalforsamling

DKQHA takker vores medlemmer for en velafviklet generalforsamling. Herunder findes de relevante dokumenter. Det opdaterede avlsprogram og futurityreglement findes under “Avl og Futurity”-menuen. De opdaterede vedtægter findes under “Home” –> “vedtægter”.

Dagsorden

Bilag (vedtægtsændringer)

Regnskab 2019

DQAF Regnskab 2019