Generalforsamling 2022

Søndag den 30. januar afholdte DKQHA ordinær generalforsamling. Forsamlingen blev afholdt som et hybridformat, med mulighed for at deltage både virtuelt og fysisk. I alt 18 stemmeberettigede medlemmer deltog ved forsamlingen. Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, og med en god diskussion og dialog om bl.a. den faldende tilslutning til AQHA shows og maturity-programmet. Derudover blev der sagt farvel og tak for godt samarbejde til Rikke von Bülow og Susanne Dal Christensen, der har siddet i bestyrelsen siden hhv. 2017 og 2019. Sari Lykkehøj Knudsen og Amalie Tange Veien stillede op til de to ledige pladser og er nu valgt til DKQHA’s bestyrelse for en 2-årig periode. Desuden opnåede Julie Søby og Zenia Bækby genvalg.

Referatet fra forsamlingen kan findes her. Yderlige spørgsmål kan rettes til bestyrelsen på kontakt@dkqha.dk.

Øverst fra venstre ses Julie Søby, Sari Knudsen, Sofie Lindholm, Casper Dohn, og på nederste billede ses Amalie Veien.